Lý luận cơ bản y học cổ truyền

Tên sách: Lý luận cơ bản y học cổ truyền

Tác giả : Bộ Y Tế – Vụ Khoa học và Đào Tạo
Thể Loại : Y Học – Đông y

Năm Xuất Bản: Hà Nội 2005

Sách đào tạo y sĩ y học cổ truyền

Lượt xem : [post_views post_types=”post,page” icon_or_phrase=”Views:”]
Giới thiệu sách:

 

Thực hiện Nghị Định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai luật giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương tình giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm nghành sức khỏe, đồng thời tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy – học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung học nghành Y tế.

Sách “Lý luận cơ bản Y học cổ truyền” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục do Bộ Y tế ban hành của nghành Y sĩ Y học cổ truyền hệ trung học. Sách dùng cho các đối tượng học sinh trung học y học cổ truyền, được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trung học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường trung học ý tế. Trong mỗi bài đều có: Mục tiêu mà học sinh phải đạt sau khi học nội dung kiến thức bài học và các câu hỏi tự lượng giá sau học. Khi giảng dạy, giáo viên căn cứ vào mục tiêu chương trình của mỗi bài để lựa chọn và biên soạn bài giảng thích hợp. Tài liệu này sẽ giúp cho học sinh tính chủ động trong học tập, đáp ứng với phương pháp dạy học tích cực ở trên lớp.

Năm 2005, cuốn sách đã được Hội đồng chuyên môn Thẩm định Sách giáo khoa và Tài liệu dạy – học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức dùng đào tạo y sĩ trung học của nghành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Mục Lục:

 

Đọc sách:

 

[real3dflipbook id=’8′]

 

Để download sách các bạn vui lòng liên hệ fanpage LƯỜI