Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc

Tên sách: Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc

Tác giả : NXB Y học

Thể Loại : Kho Sách Y Học

Năm Xuất Bản: Hà Nội 2004

Cuốn sách “Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc” dùng cho bác sỹ và dược sỹ tuyến cơ sở do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Tích Huyền chủ biên và có sự tham gia của một tập thể các tác giả có kinh nghiệm chuyên môn.

Sử dụng tài liệu của chương trình hợp tác Y Tế Việt Nam – Thuỵ Điển lĩnh vực chính sách và quản lý thuốc (ADPC)

Giới thiệu sách:

Trong hơn 10 năm qua, nhờ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, tình hình sản xuất và cung ứng thuốc đã có những bước phát triển mới. Công nghiệp dược Việt Nam đã đẩy mạnh đổi mới công nghệ và sản xuất nhiều thuốc có chất lượng tốt hơn trước. Nhiều thuốc của nước ngoài được lưu hành ở Việt Nam. Danh mục thuốc ngày càng phong phú, tạo điều kiện cho thầy thuốc và dược sỹ có thêm khả năng lựa chọn và sử dụng thuốc. Danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam công bố lần thứ 3 trong năm 1995 thể hiện chủ trương của Bộ Y tế tiếp tục thực hiện chính sách thuốc thiết yếu do Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất.

Trong bối cảnh hiện nay, vấn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý ngày càng có tầm quan trọng đặc biệt. Thiếu kiến thức đúng đắn về thuốc, việc sử dụng thuốc của cán bộ y tế và người dùng thuốc sẽ có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng: không bảo đảm an toàn cho sức khỏe người bệnh và gây lãng phí tiền của của Nhà nước và của nhân Dân.

Đê (lủm báo thuốc đưực sứ (lụng an toàn, hợp lý, chimg ta cẩn một loạt biện pháp đổng bộ, trong đó việc cung cấp những kiến thức düng đắn, cán thiết vổ diều trị và sử dụng thuốc cho cấn bộ y tế, nhất là cán bộ y tế cơ sở, có một tầm quan trọng đặc biệt.

Cuốn sách “Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc” dùng cho bác sỹ và dược sỹ tuyến cơ sở do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Tích Huyền chủ biên và có sự tham gia của một tập thể các tác giả có kinh nghiệm chuyên môn, đã đáp ứng yêu cầu cấp bấch nói trên. Mong rằng cuốn sách sẽ có ích cho cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y tế cơ sở trong công viộc thực tế hàng ngày.

Mục Lục:

Phần I: HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ

Phần II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Đọc sách Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc

Để download sách các bạn vui lòng liên hệ fanpage LƯỜI