Trang chủ Đông Y Khoa Bấm Huyệt

Khoa Bấm Huyệt

BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH HÔN MÊ

Hôn mê hay còn gọi là ngất là hiện tượng đột nhiên ngất xỉu, chân tay lạnh toát, mê man bất tỉnh....

THỰC HÀNH BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH

CHỌN LỰA TƯ THẾ BẤM HUYỆT Khi thi thuật, người bệnh phải có tư thế thích hợp mới có...

THỦ PHÁP BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH

Thủ pháp bấm huyệt chữa bệnh có thể chia làm hai loại: thủ pháp cơ bản và thủ pháp phụ trợ.

PHƯƠNG PHÁP BẤM HUYỆT CƠ BẢN VÀ YẾU LĨNH KỸ THUẬT

Phương pháp bấm huyệt cơ bản của liệu pháp bấm huyệt gồm có: bấm, ấn, cấu, gõ. Song căn cứ vào thực...