Bào chế dược học – Đông dược

Tên sách: Bào chế Đông dược

Tác giả : Trường Đại học Y Hà Nội – NXB Y học
Thể Loại : Y Học – Đông y

Năm Xuất Bản: Hà Nội 2005

Trường Đại Học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Giới thiệu sách:

“Bào chế dược học – Đông dược” là cuốn sách nói về bào chê các dạng thuốc phương Đông, là phần tiếp nối của chế biến đê chuyên từ thuôc chín thành các dạng thuôc sử dụng trực tiếp cho người bệnh, đó là các dạng Cao, Đơn, Hoàn, Tán, Đĩnh, Lộ … và Thuôc sắc.

Trước đây, các dạng thuốc này được coi là bí mật, gia truyền của các lương y, vì thế còn thiếu sự thống nhất và chuẩn hoá vê phương pháp bào chế. Trong cuốn sách này, tác giả trình bàv kỹ thuật bào chê các dạng thuôc trên cơ sở lý luận của Y Dược học phương Đông, có chứng minh bằng các dữ liệu khoa học; đồng thòi giói thiệu các bài thuốc của các lương y công hiến cho Bộ Y tế, các bài thuốc cổ phương được giới thiệu trong Dược điển của một sô” nưóc, các bài thuôc đã qua nghiên cứu của các trường đại học và các bài thuốc sở trường của một sô’ cơ sở Đông y.

Với mục đích phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nâng cao kiến thức đối với các thầy thuốc, để công tác đào tại cán bộ Y học cổ truyền, tập thể cán bộ giảng dạy và cán bộ khoa học của Khoa y học cổ truyền Trường đại học Y Hà Nội đã tổ chức biên soạn 30 giáo trình tuyên truyền và giảng dạy về y học cổ truyền, trong đó có phần Dược học y học cổ truyền bao gồm:

– Phần Đông dược.

– Phần thuốc Nam.

– Phần các bài thuốc.

– Phần bào chế đông dược.

– Cách sử dụng thuốc y học cổ truyền…

Để học sinh, sinh viên, học viên, và những cán bộ ngành y tế nắm được tính năng và tác dụng chung của các vị thuốc, phương pháp bào chế và quy chế thuốc độc của Y học cổ truyền. Nhớ được tên, tác dụng, ứng dụng lâm sàng các vị thuốc chia theo từng loại tác dụng, đặc biệt là các vị thuốc có trong nước, các vị thuốc có tác dụng chữa bệnh tốt và thường dùng nhất. Không những vậy cần nắm được cách cấu tạo và sự biến hoá của từng bài thuốc, các dạng thuốc hay gặp, tác dụng chung và cách cấu tạo từng loại bài thuốc, nhớ được một số các bài thuốc gồm các vị thuốc trong nước và một số bài thuốc cổ phương có tác dụng tương ứng với các hội chứng bệnh tật đã học ở phần chẩn đoán, thuộc phần lý luận cơ bản để làm cơ sở cho việc kê đơn thuốc chữa bệnh, phòng bệnh phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tuyến cộng đồng, tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa và nâng cao hơn nữa về nhận thức của các thầy thuốc đối với nền Y học cổ truyền. Giảm đi việc coi nhẹ giá trị nền Y học cổ truyền của dân tộc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh do tư tưởng hoài nghi của một số cán bộ ngành Y tế chưa được biết, chưa được học và chưa được thực hiện các phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh của nền Y học cổ truyền dân tộc.

Mục Lục:

Đọc sách Bào chế dược học – Đông dược

Để download sách các bạn vui lòng liên hệ fanpage LƯỜI